chinese dragon shinju matsuri

Chinese dragon at the Shinju Matsuri Festival in Broome